Magazyn Menadżer Zdrowia, ilustracja do artykułu Lobby w służbie zrowia, wydawnictwo Termedia