Projekt katalogu na Dni Książki Psychologicznej dla Polskiego Towarzystwa Psychologicznego